Egle Vainula

Egle Vainula

juhatuse liige, vandeaudiitor

Egle on raamatupidamisega olnud seotud juba 20 aastat, vandeaudiitori kutse on tal 2012 aastast. Ta on õppinud majanduse ja rahanduse eriala Tallinna Majanduskoolis ning lõpetanud majandusarvestuse diplomiõppe Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna kolledžis.

Töötanud kuni 2017 aasta kevadeni rahvusvahelises audiitorbüroos, kus viimased viis aastat oli tema rolliks arendada ning igapäevaselt juhtida raamatupidamisteenuste valdkonda. Lisaks oli Egle aastatel 2012-2018 september Äripäeva Raamatupidamise teabevara peatoimetaja.

Egle kogemus finantsarvestuse valdkonnas, nii raamatupidaja, audiitori kui ka juhi rollis, on andnud talle hulgaliselt kogemusi näha finantsarvestust mitme väga erineva nurga alt. See omakorda annab talle hea ettekujutuse sellest, mida ettevõtte juhid võiks soovida ja oodata finantsnumbritelt ja finantsarvestuse protsessi korralduselt.

Ta on Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja, kutsekomisjoni ja raamatupidamisteenuste toimkonna liige, andes nii oma panuse ka finantsvaldkonna arengusse.  Egle on vandeaudiitorina Audiitorkogu liige, omades tegevusluba nr 581.

Valdkonnad

Jae- ja hulgikaubandus, Toitlustus, Ehitus, Teenindus, Investeerimine (sh usaldusfondid), MTÜ-d, Väikelaenu pakkuja jne

Kasutatud tarkvarad

Directo, MeritAktiva, SimplBooks, StandardBooks, SmartAccounts

Kliendid ja kolleegid arvavad

Egle on hea kuulaja.  Ta on kirglik oma tegemistes ja alati täis jõudu. Ta ei loobu kunagi sellest, mida ta tõesti teha tahab. Armastab ellu viia uuendusi ja teha pidevalt muudatusi. Väga hea koostöö inimene, kuna leiab hea analüüsioskusega väga kergelt lahendusi mistahes olukorrale. Ta on uskumatu töövõimega.